En hyllest til Jon Bing

Jon Bing ville ha fylt 70 år den 30. april 2014. Imidlertid døde han 14. januar, og våre planer om å gi ham et festskrift på bursdagen bortfaller. Vi mener Jons bortgang gjør boken enda viktigere enn før. Den blir derfor utgitt som en hyllest til Jon og hans virke som pioner, autoritet og inspirator innen rettsinformatikken; til en kjær venn og kollega.

Boken vil bli publisert på Jons bursdag den 30. april 2014.

Med vennlig hilsen redaktørene,
Anne Gunn Berge Bekken, Lee A. Bygrave og Dag Wiese Schartum

Innhold

 • Tor Age Bringsværd: For vi visste ordet av den, var setningen der
 • Andreas Hompland: Elefanten i dataromet
 • Erik Boe: Personvernbiomatene
 • Charles D. Raab: Privacy as a Security Value
 • Peter Blume: Forventning om privathed
 • Giovanni Sartor: The right to be forgotten: Publicity, privacy and the passage of time
 • Odd Einar Dørum: Den milde og tydelige
 • Thore Hansen: Penntegning
 • Trygve Harvold: The Evolution of Legal Information Systems
 • Peter Seipel: Rättsliga informationssystem
 • Tobias Mahler: Visualisation of legal norms
 • Chris Reed: You Talkin’ to Me?
 • Eirik Newth: En høyere himmel over norsk virkelighet
 • Richard Suskind: Artificial Intelligence and the Law Revisited
 • Andrew Jones: Logical Representation of Legal Rules
 • Cecilia Magnusson Sjöberg: Rättsautomation sett i ljuset av personlig integritet
 • Dag Wiese Schartum: Kan automatiseringsvennlig lovgivning gi bedre lover?
 • Arild Jansen: Datamaskinens mange ansikter – slik Jon Bing kan ha sett dem
 • Lee A, Bygrave: Penntegning
 • Helge M Sønneland: A bjeffe etter bakhjulene
 • Lillian Edwards: From the Fantasy to the Reality: Social Media and Real Name Policies
 • Thomas Hoeren: Starship Alexandria – from Azur to information law
 • Thomas Dreier: The ≪eternal digital library≫ – Some cultural-historical thoughts about a utopian vision
 • Ole-Andreas Rognstad: Legally Flawed But Politically Sound? – Digital Exhaustion in Europe After UsedSoft
 • Emily M. Weitzenboeck: Looking back to see ahead: The changing face of users in European e-commerce law
 • Bernt Hugenholtz: Norsk-nederlandsk vennskap
 • Mads Bryde Andersen: Retsinformatikkens udfordringer i de store datas tidsalder
 • Herbert Burkert: Information Law: From Discipline to Method
 • Corien Prins: A balancing act. Towards a more explicit and solid clarification of the decisive interests in choosing for ICT-based applications
 • Olav Torvund: Vi må åpne de svarte boksene
 • Candida Höfer: Fotografi
 • Anne Gunn Berge Bekken: Bibliografi

Bestille

Selv om det nå er for sent å sette sitt navn på Tabula Memorialis, er det fremdeles mulig å bestille boken. Boken vil ikke bli solgt på annen måte enn via denne nettjenesten, og opplaget vil bli begrenset til forhåndsbestilte eksemplarer. Endelig pris kan ikke fastsettes før vi kjenner antallet bestillinger. Vi vil imidlertid godta avbestillinger dersom prisen overstiger 750 kroner, men tar sikte på en klart lavere pris. Verken forlaget (Gyldendal) eller bidragsytere får fortjeneste, og eventuelt overskudd skal uavkortet gå til Foreningen fritt ord.

Bestillingsskjemaet er også tilgjengelig her, hvis nettleseren din ikke støtter Iframes.